Archiwum dzienne: 04.03.2023

4 marca 2023 Sobota, I Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

Święto św. Kazimierza, królewicza EWANGELIA (J 15, 9-17) Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem […]