Archiwum miesięczne: 12.2021

22 grudnia 2021 Środa, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła:«Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię […]

21 grudnia 2021 Wtorek, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała […]

20 grudnia 2021 Poniedziałek, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.Wszedłszy do Niej anioł, rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona […]

19 grudnia 2021 Niedziela, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała […]

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Adwentu (19 grudnia 2021 roku)

Wigilia Bożego Narodzenia W dniu 24 grudnia po zmierzchu, zgodnie z ojczystą tradycją, w gronie rodziny celebrujemy świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia. Bardzo proszę, aby czas rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole był wolny od spożywania alkoholu w każdej postaci. Boże Narodzenie Mszą świętą Pasterzy, sprawowaną o północy, 24/25 grudnia, rozpoczynamy liturgiczne świętowanie Tajemnicy Narodzenia Pańskiego, w […]

18 grudnia 2021  Sobota, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, […]

17 grudnia 2021 Piątek, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Mt 1, 1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esrona; Esron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; […]

16 grudnia 2021 Czwartek, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 7, 24-30) Jan przygotowuje drogę Chrystusowi Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją […]

15 grudnia 2021 Środa, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 7, 18b-23) Na Chrystusie spełniają się proroctwa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie […]

14 grudnia 2021 Wtorek, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła EWANGELIA (Mt 21, 28-32) Grzesznicy uwierzyli Janowi Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. […]