Archiwum dzienne: 17.12.2021

17 grudnia 2021 Piątek, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Mt 1, 1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esrona; Esron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; […]