Archiwum dzienne: 24.12.2021

24 grudnia 2021 Piątek, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

MSZA ŚWIĘTA PORANNA EWANGELIA (Łk 1, 67-79) Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,bo lud swój nawiedził i wyzwolił,i wzbudził dla nas moc zbawcząw domu swego sługi, Dawida:jak zapowiedział od dawnaprzez usta swych świętych proroków;że nas wybawi […]