Archiwum dzienne: 15.12.2021

15 grudnia 2021 Środa, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 7, 18b-23) Na Chrystusie spełniają się proroctwa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie […]