Archiwum dzienne: 26.12.2021

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Bożego Narodzenia (26 grudnia 2021 roku)

Boże Narodzenie Pasterką, sprawowaną o północy, rozpoczęliśmy świętowanie Tajemnicy Bożego Narodzenia, w której wyznajemy, że Jednorodzony Syn Boży za sprawą Ducha Świętego w Najświętszej Maryi Pannie stał się człowiekiem dla nas i naszego zbawienia. Niech narodzenie Jezusa Chrystusa trwa w każdym z nas. ___________  25 grudnia 2021 (24.00)  – Msza św. (Pasterka) homilia ks. Proboszcz […]

26 grudnia 2021 Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa EWANGELIA (Łk 2, 41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni ______________ List Rektora KUL na Boże Narodzenie 2021 r.