Archiwum miesięczne: 12.2021

31 grudnia 2021 Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

EWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem ________________ 31 grudnia r. 2021 – homilia ks. Dariusz Kowalski Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył…

30 grudnia 2021 Czwartek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 2, 36-40) Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. […]

29 grudnia 2021 Środa, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok C, II

EWANGELIA (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo […]

28 grudnia 2021 Wtorek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

Święto świętych Młodzianków, męczenników EWANGELIA (Mt 2, 13-18) Śmierć dzieci w Betlejem _____________________ 28 grudnia 2021 – homilia ks. Dariusz Kowalski

27 grudnia 2021 Poniedziałek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty EWANGELIA (J 20, 2-8) Jan ujrzał i uwierzył ______________ 27 grudnia 2021 – homilia ks. Dariusz Kowalski

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Bożego Narodzenia (26 grudnia 2021 roku)

Boże Narodzenie Pasterką, sprawowaną o północy, rozpoczęliśmy świętowanie Tajemnicy Bożego Narodzenia, w której wyznajemy, że Jednorodzony Syn Boży za sprawą Ducha Świętego w Najświętszej Maryi Pannie stał się człowiekiem dla nas i naszego zbawienia. Niech narodzenie Jezusa Chrystusa trwa w każdym z nas. ___________  25 grudnia 2021 (24.00)  – Msza św. (Pasterka) homilia ks. Proboszcz […]

26 grudnia 2021 Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa EWANGELIA (Łk 2, 41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni ______________ List Rektora KUL na Boże Narodzenie 2021 r.

25 grudnia 2021 Sobota, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C, II

Uroczystość Narodzenia Pańskiego MSZA W DZIEŃ EWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem __________ 25 grudnia 2021 – Boże Narodzenie  Msza św. homilia ks. Dariusz Kowalski Tęsknota za Bogiem…

24 grudnia 2021 Piątek, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

MSZA ŚWIĘTA PORANNA EWANGELIA (Łk 1, 67-79) Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,bo lud swój nawiedził i wyzwolił,i wzbudził dla nas moc zbawcząw domu swego sługi, Dawida:jak zapowiedział od dawnaprzez usta swych świętych proroków;że nas wybawi […]

23 grudnia 2021 Czwartek, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 1, 57-66) Narodzenie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: […]