Archiwum dzienne: 28.02.2019

28 lutego 2019 – Czwartek, VII Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 9,41-50) Unikać okazji do grzechu Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński […]