Archiwum dzienne: 14.02.2019

14 lutego 2019 – Czwartek, V Tydzień zwykły, Rok C

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy EWANGELIA  (Łk 10,1-9) Rozesłanie uczniów Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; […]