Archiwum dzienne: 27.02.2019

27 lutego 2019 – Środa, VII Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 9,38-40) Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni […]