Archiwum miesięczne: 03.2019

Ogłoszenia duszpasterskie – 4. Niedziela Wielkiego Postu (31. marca 2019 r.)

Nabożeństwa Pasyjne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godzinie 17:15. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie: 17:00 i 19:45. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej osobista adoracja Krzyża oraz okazja do złożenia wielkopostnej jałmużny. Jałmużna z najbliższego piątku, 5 kwietnia, przeznaczona jest na kwiaty do Grobu Bożego. Pamiętajmy, że udział w nabożeństwach pasyjnych to […]

31 marca 2019 – Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA (Łk 15,1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym

30 marca 2019 – Sobota, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA (Łk 18,9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem […]

29 marca 2019 – Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA  (Mk 12,28b-34) Pierwsze ze wszystkich przykazań Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim […]

28 marca 2019 – Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA  (Łk 11,14-23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, […]

27 marca 2019 – Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA (Mt 5,17-19) Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w […]

26 marca 2019 – Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA  (Mt 18,21-35) Przypowieść o niemiłosiernym słudze Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do […]

25 marca 2019 – Poniedziałek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego EWANGELIA (Łk 1,26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 3. Niedziela Wielkiego Postu (24. marca 2019 r.)

Nabożeństwa Pasyjne Za udział w nabożeństwach pasyjnych możemy uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu warunków zwykłych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godzinie 17:15. Wspólne rozważanie Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie: 17:00 i 19:45. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej osobista adoracja Krzyża oraz okazja do złożenia wielkopostnej jałmużny. Jałmużna z najbliższego piątku, 22 marca, […]

24 marca 2019 – Niedziela, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA (Łk 13,1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie