Archiwum miesięczne: 04.2019

30 kwietnia 2019 – Wtorek, II Tydzień Wielkanocny, Rok C

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski EWANGELIA (J 12,24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci […]

29 kwietnia 2019 – Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny, Rok C

Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy EWANGELIA (Mt 11,25-30) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 2. Niedziela Wielkanocna (28 kwietnia 2019 r.)

Nabożeństwa Majowe W środę rozpoczynamy maryjny miesiąc – maj. Nabożeństwa Majowe odprawiane będą codziennie: w niedziele o godzinie 17:15; w pozostałe dni tygodnia po Mszy świętej o godzinie 18:00. Nabożeństwo Pierwszych Sobót  Nabożeństwo wynagradzające Najświętszej Matce za wszelkie zniewagi i bluźnierstwa w najbliższą sobotę, 4 maja, rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 9:00. Sanktuarium Matki […]

28 kwietnia 2019 – Niedziela, II Tydzień Wielkanocny, Rok C

II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO EWANGELIA (J 20,19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

27 kwietnia 2019 – Sobota, Oktawa Wielkanocna, Rok C

EWANGELIA (Mk 16,9-15) Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że […]

26 kwietnia 2019 – Piątek, Oktawa Wielkanocna, Rok C

Piątek w oktawie Wielkanocy EWANGELIA (J 21,1-14) Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: […]

25 kwietnia 2019 – Czwartek, Oktawa Wielkanocna, Rok C

Czwartek w oktawie Wielkanocy EWANGELIA (Łk 24,35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. […]

24 kwietnia 2019 – Środa, Oktawa Wielkanocna, Rok C

Środa w oktawie Wielkanocy EWANGELIA (Łk 24,13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus […]

23 kwietnia 2019 – Wtorek, Oktawa Wielkanocna, Rok C

Wtorek w oktawie Wielkanocy EWANGELIA (J 20,11-18) Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego przy głowie, a drugiego przy nogach, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli do niej: […]

22 kwietnia 2019 Poniedziałek, Oktawa Wielkanocna, Rok C

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy EWANGELIA (Mt 28,8-15) Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go […]