Archiwum dzienne: 13.04.2019

13 kwietnia 2019 – Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA  (J 11,45-57) Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i rzekli: „Cóż my robimy […]