Archiwum dzienne: 06.04.2019

6 kwietnia 2019 – Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C

EWANGELIA  (J 7,40-53) Spory około osoby Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie […]