Archiwum dzienne: 21.02.2019

21 lutego 2019 – Czwartek, VI Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 8,27-33) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo […]