Archiwum dzienne: 26.02.2019

26 lutego 2019 – Wtorek, VII Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 9,30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni […]