Archiwum miesięczne: 09.2023

30 września 2023, sobota, XXV Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła EWANGELIA (Łk 9, 43b-45) Druga zapowiedź męki Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było […]

29 września 2023, piątek, XXV Tydzień zwykły, Rok A, I

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała EWANGELIA (J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem […]

28 września 2023, czwartek, XXV Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Wacława, męczennika EWANGELIA (Łk 9, 7-9) Herod chce zobaczyć Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: «Jana kazałem […]

27 września 2023, środa, XXV Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera EWANGELIA (Łk 9, 1-6) Rozesłanie Dwunastu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby […]

26 września 2023, wtorek, XXV Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Łk 8, 19-21) Krewni Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy […]

25 września 2023, poniedziałek, XXV Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera EWANGELIA (Łk 8, 16-18) Przypowieść o lampie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza _________________ 25 września 2023 – Msza św. 19.00 (fragm.) kazanie ks. Dariusz Kowalski Jeśli chcesz…

Ogłoszenia duszpasterskie 25. Niedziela Zwykła, (24 września 2023 roku)

Nieszpory Komunia i Czyn Rodzice i dzieci, które w tym roku, w dniu 28 maja na Mszy Świętej o godzinie 10:30, przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą, odnajdą się w każdą pierwszą niedzielą miesiąca, czyli tzw. Niedzielę Eucharystyczną, by jednoczyć się wokół Ołtarza Chrystusowego na Mszy Świętej o godzinie 10:30. Rodziców tych dzieci bardzo proszę […]

24 września 2023, niedziela, XXV Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy 24 września 2023 Msza św. (12.00) – homilia ks. Dariusz Kowalski Robotnik Winnicy Pańskiej …

23 września, sobota, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera EWANGELIA (Łk 8, 4-15) Przypowieść o siewcy Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło […]

22 września, piątek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Łk 8, 1-3) Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona […]