Archiwum dzienne: 20.09.2023

20 września, środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy EWANGELIA (Łk 7, 31-35) Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: […]