Archiwum dzienne: 14.09.2023

17 września 2023 – Wilhelm i Stanisław zostali przyjęci do grona ministrantów

16 września 2023 – ZBIÓRKA MINISTRANTÓW

Zbiórka ministrantów fot. ks. Krzysztof Lichota

14 września, czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego EWANGELIA (J 3, 13-17) Wywyższenie Syna Człowieczego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. […]