Archiwum dzienne: 14.09.2023

MINISTRANCI

Liturgiczna Służba Ołtarza Króluj nam Chryste!  Jesteśmy grupą aktywnie działających ministrantów. Najmłodsi chodzą do początkowych klas szkoły podstawowej, a najstarsi są już dorosłymi pracującymi mężczyznami. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 10:00. Zbiórki najczęściej odbywają się w starej kaplicy lub w naszej salce, gdzie gramy w ping-ponga, darta i mamy nawet małą siłownię. W […]

14 września, czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego EWANGELIA (J 3, 13-17) Wywyższenie Syna Człowieczego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. […]