Archiwum miesięczne: 08.2023

31 sierpnia, czwartek, XXI Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Mt 24, 42-51) Wezwanie do czujności Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie […]

30 sierpnia, środa, XXI Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Mt 23, 27-32) Biada obłudnikom Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni […]

29 sierpnia, wtorek, XXI Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela EWANGELIA (Mk 6, 17-29) Ścięcie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Marka Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i […]

28 sierpnia, poniedziałek, XXI Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła EWANGELIA (Mt 23, 13-22) Zaślepienie faryzeuszów Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami:«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, […]

Ogłoszenia duszpasterskie 21. Niedziela Zwykła, (27 sierpnia 2023 roku)

Nieszpory Nieszpory Niedzielne, czyli liturgiczna Wieczorna Modlitwa Kościoła dziś (w niedzielę) o godzinie 17:15.   Msza św. w Wakacje Do dnia 31 sierpnia włącznie, Mszę świętą w dni powszednie sprawujemy o godzinie 7:00, 9:00 i 18:30; W przypadku koncelebry Mszy Świętej kapłani sakramentem pokuty i pojednania, czyli spowiedzią, będą służyć kwadrans przed celebrą lub bezpośrednio […]

27 sierpnia, niedziela, XXI Tydzień zwykły. Rok A, I

EWANGELIA (Mt 16, 13-20) Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».Jezus zapytał ich: «A […]

26 sierpnia, sobota, XX Tydzień zwykły, Rok A, I

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej EWANGELIA (J 2, 1-11) Na weselu w Kanie Galilejskiej była Matka Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Jana W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus […]

25 sierpnia, piątek, XX Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym […]

24 sierpnia, czwartek, XX Tydzień zwykły, Rok A, I

Święto św. Bartłomieja, apostoła EWANGELIA (J 1, 45-51) Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu Słowa Ewangelii według Świętego Jana Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?»Odpowiedział mu […]

23 sierpnia, środa, XX Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Mt 20, 1-16) Przypowieść o robotnikach w winnicy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących […]