Archiwum dzienne: 11.09.2022

11 września 2022 Niedziela, XXIV Tydzień zwykły Rok C, II

EWANGELIA (Łk 15, 1-32 – dłuższa) Radość z nawrócenia grzesznika __________ 11 września 2022 – Msza św. (12.00 – fragm.) homilia ks. Dariusz Kowalski Jedność z Bogiem przez Jezusa Chrystusa…

Ogłoszenia duszpasterskie  24. Niedziela Zwykła (11 września 2022 roku)

Pamięć i Odpowiedzialność Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji zaprasza na uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem MARYMONCKI NIEŚMIERTELNIK, upamiętniającym w tym miejscu walkę i śmierć żołnierzy i łączniczek pododdziałów Zgrupowania „Żmija” AK. Pomnik znajduje się na skwerze przy ulicy Klaudyny 16. Uroczystość odbędzie się w najbliższą środę, 14 września o godzinie 14:00. […]