Archiwum dzienne: 29.09.2022

29 września 2022 Czwartek, XXVI Tydzień zwykły Rok C, II

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała EWANGELIA (J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem […]