Archiwum dzienne: 20.09.2022

20 września 2022 Wtorek, XXV Tydzień zwykły Rok C, II

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy EWANGELIA (Łk 8, 19-21) Krewni Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».Lecz On […]