Archiwum miesięczne: 04.2022

30 kwietnia 2022 Sobota, II Tydzień Wielkanocny Rok C, II

EWANGELIA (J 6, 16-21) Jezus chodzi po wodzie Słowa Ewangelii według Świętego Jana Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu […]

29 kwietnia 2022 Piątek, II Tydzień Wielkanocny Rok C, II

Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy EWANGELIA (Mt 11, 25-30) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było […]

28 kwietnia 2022 Czwartek, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

EWANGELIA (J 3, 31-36) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne Słowa Ewangelii według Świętego Jana Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt […]

27 kwietnia 2022 Środa, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

EWANGELIA (J 3, 16-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, […]

26 kwietnia 2022 Wtorek, II Tydzień Wielkanocny Rok C, II

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski EWANGELIA (J 12, 24-26) Ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto […]

25 kwietnia 2022 Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Święto św. Marka, ewangelisty EWANGELIA (Mk 16, 15-20) Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w […]

Ogłoszenia duszpasterskie 2. Niedziela Wielkanocna (24 kwietnia 2022 roku)

Miłosierdzie Boże Pierwsza niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w Tradycji Kościoła nazywana Niedzielą Przewodnią lub Białą Niedziela. Ojciec Święty Jan Paweł II czyniąc zadość woli Pana Jezusa przekazanej siostrze Faustynie Kowalskiej ustanowił Niedzielą Przewodnia Świętem Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do gorliwego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Porządek Mszy św. W Święto Miłosierdzia Bożego, w niedzielę, 24 kwietnia, […]

24 kwietnia 2022 Niedziela, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego EWANGELIA (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli ____________ 24 kwietnia 2022 – Święto Miłosierdzia Bożego Msza święta (15.00) fragm. – homilia ks. Dariusz Kowalski Jesteśmy dłużnikami wobec Miłości Bożej…

23 kwietnia 2022 Sobota, Oktawa Wielkanocna Rok C, II

Sobota w oktawie Wielkanocy EWANGELIA (Mk 16, 9-15) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Słowa Ewangelii według Świętego Marka Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci […]

22 kwietnia 2022 Piątek, Oktawa Wielkanocna Rok C, II

Piątek w oktawie Wielkanocy EWANGELIA (J 21, 1-14) Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do […]