Archiwum miesięczne: 03.2022

31 marca 2022 Czwartek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (J 5, 31-47) Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Żydów: «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i […]

30 marca 2022 Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (J 5, 17-30) Syn Boży ożywia tych, których chce Słowa Ewangelii według Świętego Jana Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim […]

Ogłoszenia duszpasterskie 4. Niedziela Wielkopostna (27 marca 2022 roku)

Nabożeństwa Pasyjne W Wielkim Poście z nabożeństwem kroczymy śladami miłości Boga do człowieka danej nam w ofierze Jezusa Chrystusa. Śladem miłości Boga do człowieka są przydrożne krzyże, krzyże i obrazy obecne w naszych domach oraz nabożeństwa pasyjne. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godzinie 17:15. Droga Krzyżowa w piątki o godzinie: 17:00 i […]

29 marca 2022 Wtorek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (J 5, 1-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda Słowa Ewangelii według Świętego Jana Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat […]

28 marca 2022 Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (J 4, 43-54) Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem […]

27 marca 2022 Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym ________________ 27 marca 2022 – Msza św. (12.00 – fragm.) homilia ks. Dariusz Kowalski Łaska Boża jest do zbawienia konicznie potrzebna…

26 marca 2022 Sobota, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że […]

25 marca 2022 Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona […]

24 marca 2022 Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 11, 14-23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go […]

23 marca 2022 Środa, III Tydzień Wielkiego Postu,Rok C, II

EWANGELIA (Mt 5, 17-19) Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się […]