Archiwum dzienne: 05.04.2022

5 kwietnia 2022 Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (J 8, 21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, […]