Archiwum dzienne: 09.04.2022

9 kwietnia 2022 Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

PIERWSZE CZYTANIE (Ez 37, 21-28) Bóg gromadzi rozproszonych Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i […]