Archiwum dzienne: 02.04.2022

2 kwietnia 2022 Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

EWANGELIA (J 7, 40-53) Spory około osoby Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Jana Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd […]