Archiwum dzienne: 07.01.2022

7 stycznia 2022 Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C, II

EWANGELIA (Mt 4, 12-17. 23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku […]