Archiwum dzienne: 10.01.2022

10 stycznia 2022 Poniedziałek, I Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak […]