Archiwum dzienne: 15.01.2022

15 stycznia 2022 Sobota, I Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 2, 13-17) Powołanie Mateusza Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim.Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, […]