Archiwum dzienne: 14.01.2022

14 stycznia 2022 Piątek, I Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 2, 1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z […]