Archiwum dzienne: 14.05.2019

14 maja 2019 – Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny, Rok C

Święto św. Macieja, apostoła EWANGELIA (J 15,9-17) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego […]