Archiwum dzienne: 07.05.2019

7 maja 2019 – Wtorek, III Tydzień Wielkanocny, Rok C

EWANGELIA (J 6,30-35) Jam jest chleb życia Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał […]