Archiwum dzienne: 09.05.2019

9 maja 2019 – Czwartek, III Tydzień Wielkanocny, Rok C

EWANGELIA (J 6,44-51) Chleb żywy, który zstąpił z nieba Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył […]