Archiwum dzienne: 10.05.2019

10 maja 2019 – Piątek, III Tydzień Wielkanocny, Rok C

EWANGELIA (J 6,52-59) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. […]