Archiwum dzienne: 07.01.2019

7 stycznia 2019 – Opłatek (foto)

7 stycznia 2019 – Poniedziałek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA  (Mt 4,12-17.23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galileja pogan. […]