Archiwum dzienne: 11.01.2019

15 stycznia 2019 – Wtorek, I Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 1,21-28) Jezus naucza jak ten, kto ma władzę Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on […]

14 stycznia 2019 – Poniedziałek, I Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 1,14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak […]

13 stycznia 2019 – Niedziela, I Tydzień zwykły, Rok C

Święto Chrztu Pańskiego EWANGELIA (Łk 3,15-16.21-22) Chrzest Jezusa

11 stycznia 2019 – Piątek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA  (Łk 5,12-16) Jezus cudownie uzdrawia Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił. […]

12 stycznia 2019 – Sobota, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA  (J 3,22-30) Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo […]