Archiwum dzienne: 05.01.2019

5 stycznia 2019 – Sobota, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA  (J 1,43-51) Chrystus jest Synem Bożym Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, […]