Archiwum dzienne: 10.01.2019

10 stycznia 2019 – Czwartek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA (Łk 4,14-22a) Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi […]