Archiwum dzienne: 13.11.2020

13 listopada 2020 -Piątek, XXXII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski EWANGELIA  (Łk 17,26-37) Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów:„Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe […]