Archiwum dzienne: 06.11.2020

6 listopada 2020 – Piątek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 16,1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów:„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».Na to rządca rzekł […]