Archiwum dzienne: 05.11.2020

5 listopada 2020 – Czwartek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 15,1-10) Przypowieści o zgubionej owcy i zgubionej drachmie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z […]