Archiwum miesięczne: 12.2020

31 grudnia 2020 – Czwartek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, I

EWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.W Nim było życie, a życie było […]

30 grudnia 2020 – Środa, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 2, 36-40) Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. […]

29 grudnia 2020 – Wtorek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo […]

28 grudnia 2020 – Poniedziałek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, I

Święto świętych Młodzianków, męczenników EWANGELIA (Mt 2, 13-18) Śmierć dzieci w Betlejem Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».On wstał, wziął […]

27 grudnia 2020 Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, I

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa _______________ 27 grudnia 2020 – Msza św. (suma – fragm.) Bóg ma upodobanie w rodzinie…homilia ks. Dariusz Kowalski

26 grudnia 2020 Sobota, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, I

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika EWANGELIA (Mt 10, 17-22) Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów:«Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić […]

25 grudnia 2020 – Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, I

  NARODZENIE PAŃSKIE MSZA W DZIEŃ EWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.W […]

BOŻE NARODZENIE 2020

SZOPKA 2020 25 grudnia 2020 (24.00) – Msza święta wigilijna (Pasterka)  homilia ks. Dariusz Kowalski Czy Pan Jezus jest nam potrzebny? 25 grudnia 2020 (12.00 – suma) – Msza święta w dzień  homilia ks. Dariusz Kowalski Jezus z Nazaretu jest Darem Boga Ojca… Życzenia ks. Proboszcza Dariusza Kowalskiego – BOŻE NARODZENIE 2020 Nasze kolędowanie – […]

24 grudnia 2020 – Czwartek, IV Tydzień Adwentu, Rok B, I

MSZA ŚWIĘTA PORANNA EWANGELIA (Łk 1, 67-79) Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,bo lud swój nawiedził i wyzwolił,i wzbudził dla nas moc zbawcząw domu swego sługi, Dawida:jak zapowiedział od dawnaprzez usta swych świętych proroków;że nas wybawi […]

23 grudnia 2020 – Środa, IV Tydzień Adwentu, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 1, 57-66) Narodzenie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: […]