Archiwum miesięczne: 10.2020

20 października 2020 -Wtorek, XXIX Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera EWANGELIA  (Łk 12,35-38) Oczekiwać powrotu Pana Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów:„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy […]

19 października 2020 – Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika EWANGELIA  (Łk 12,13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, […]

18 października 2020 – Niedziela, XXIX Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA (Mt 22,15–21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 29. Niedziela Zwykła (18 października 2020 roku)

Różaniec święty W październiku trwajmy na wspólnej modlitwie różańcowej w dni powszednie po Mszy świętej o godzinie 18:00, w niedziele o godzinie 17:15. Za wspólne odmawianie Różańca świętego można uzyskać codziennie odpust zupełny, przy spełnionych warunkach zwykłych. Nabożeństwo różańcowe – 18 października 2020 Modlitwę prowadzi ks. Proboszcz Dariusz Kowalski – organy i śpiew Kamil Gorzkowski […]

17 października 2020 – Sobota, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika EWANGELIA  (Łk 12,8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.Każdemu, kto mówi […]

16 października 2020 – Piątek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej EWANGELIA  (Łk 12,1-7) Głoście słowo Boże bez obawy Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, […]

15 października 2020 – Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła EWANGELIA  (Łk 11,47-54) Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:„Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich […]

14 października 2020 – Środa, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy EWANGELIA  (Łk 11,42-46) Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie:„Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać.Biada wam, […]

13 października 2020 – Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera EWANGELIA  (Łk 11,37-41) Czystość wewnętrzna Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej […]

12 października 2020 – Poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32) Znak Jonasza Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na […]