Archiwum dzienne: 17.10.2020

17 października 2020 – Sobota, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika EWANGELIA  (Łk 12,8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.Każdemu, kto mówi […]