Archiwum miesięczne: 09.2020

30 września 2020 – Środa, XXVI Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła EWANGELIA  (Łk 9,57-62) Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”.Do […]

29 września 2020 – Wtorek, XXVI Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała EWANGELIA  (J 1,47-51) Ujrzycie aniołów Bożych Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś […]

28 września 2020 – Poniedziałek, XXVI Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Wacława, męczennika EWANGELIA  (Łk 9,46-50) Nauka pokory Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 26. Niedziela Zwykła (27 września 2020 r.)

 Nieszpory Wieczorna Modlitwa Kościoła,czyli Nieszpory, w niedzielę o godzinie 17:15.     Nieszpory niedzielne – 27 października 2020 Katecheza Przedsakramentalna Od października rozpocznie się nowy cykl katechez do sakramentów: Bierzmowania, I Komunii Świętej oraz Małżeństwa. Zapisy na te katechezy do końca września. Różaniec święty W październiku, czyli od najbliższego czwartku, gromadzimy się na wspólnej modlitwie […]

27 września 2020 – Niedziela, XXVI Tydzień zwykły Rok A, II

EWANGELIA (Mt 21,28–32) Nawrócenie prowadzi do zbawienia Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: […]

26 września 2020 – Sobota, XXV Tydzień zwykły Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 9,43b-45) Druga zapowiedź męki Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie […]

25 września 2020 – Piątek, XXV Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera EWANGELIA  (Łk 9,18-22) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z […]

24 września 2020 – Czwartek, XXV Tydzień zwykły Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 9,7-9) Herod chce zobaczyć Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o […]

23 września 2020 – Środa, XXV Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera EWANGELIA  (Łk 9,1-6) Rozesłanie Apostołów Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani […]

22 września 2020

Wtorek, XXV Tydzień zwykłyRok A, II EWANGELIA  (Łk 8,19-21) Krewni Chrystusa Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi […]