Archiwum miesięczne: 08.2020

31 sierpnia 2020 Poniedziałek, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 4,16-30) Jezus nie przyjęty w Nazarecie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i […]

Ogłoszenia duszpasterskie 22. Niedziela Zwykła (30 sierpnia 2020 roku)

Wakacje 2020 Dziękujemy Bogu za czas odpoczynku i pogłębionej refleksji nad pięknem stworzonego przezeń świata. Od jutra, 31 sierpnia, Msza święta w dni powszednie będzie sprawowana o godzinie 7:00, 9:00, 18:00 i 19:00. II Wojna Światowa Przed 81 laty, 1 września 1939 roku, agresją Niemiec na Polskę rozpoczęła się II Wojna Światowa. Miłosiernemu Bogu zawierzamy […]

30 sierpnia 2020 Niedziela, Rok A, II Dwudziesta Druga Niedziela zwykła

EWANGELIA  (Mt 16,21–27) Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar­twychwstanie. A Piotr wziął Go na bok […]

29 sierpnia 2020 Sobota, XXI Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela EWANGELIA  (Mk 6,17-29) Ścięcie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i rada […]

28 sierpnia 2020 Piątek, XXI Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła EWANGELIA  (Mt 25,1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły […]

27 sierpnia 2020 Czwartek, XXI Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie św. Moniki EWANGELIA  (Mt 24,42-51) Wezwanie do czujności Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego […]

26 sierpnia 2020 Środa, XXI Tydzień zwykły Rok A, II

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej EWANGELIA (J 2,1-11) Wesele w Kanie Galilejskiej Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to […]

25 sierpnia 2020 Wtorek, XXI Tydzień zwykły Rok A, II

EWANGELIA  (Mt 23,23-26) Biada obłudnikom Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a […]

24 sierpnia 2020 Poniedziałek, XXI Tydzień zwykły Rok A, II

Święto św. Bartłomieja, apostoła EWANGELIA  (J 1,45-51) Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu Słowa Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: […]

23 sierpnia 2020 Niedziela, XXI Tydzień zwykły Rok A, II

EWANGELIA  (Mt 16,13–20) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo […]