Archiwum dzienne: 15.09.2020

15 września 2020 Wtorek, XXIV Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej EWANGELIA  (J 19,25-27) Maryja pod krzyżem Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do […]