Archiwum dzienne: 25.09.2020

25 września 2020 – Piątek, XXV Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera EWANGELIA  (Łk 9,18-22) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z […]